Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση Ελληνικής Κουζίνας

Η αξία της πιστοποίησης είναι η απόδειξη της γνώσης και του επαγγελματισμού της επιχείρησης. Οι αξίες της επιχείρησης αποδεικνύονται μέσω της πιστοποίησης των εγκεκριμένων φορέων. Οι διαδικασίες που τηρούν οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις βοηθούν στην οργάνωσή τους, στην εξειδίκευσή τους και βεβαίως στην παρουσίαση τους ως ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στον κλάδο. Οι επιχειρήσεις της εστίασης με ελληνική κουζίνα είναι αρκετές και αυτοπροσδιορίζονται ως «ταβέρνες». Ο κρατικός φορέας πιστοποίησης ελέγχει τις διαδικασίες πιστοποίησης που έχει ορίσει το Υπουργείο, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων της πιστοποίησης. Το σήμα πιστοποίησης ανήκει στην επιχείρηση και το ανανεώνει σύμφωνα με τον φορέα.

Η πιστοποίηση αφορά τα εστιατόρια – ταβέρνες στην Ελλάδα.

Πιστοποίηση Ιταλικής Κουζίνας

Η ιταλική κουζίνα στην Ελλάδα είναι αγαπητή και διαδεδομένη. Λίγες όμως είναι οι επιχειρήσεις που σέβονται την ιταλική κουζίνα και παρουσιάζουν μια ανταγωνιστική γαστρονομία με αυθεντικά προϊόντα της Ιταλίας. Η εύρεση των τοπικών ιταλικών προϊόντων, ο εντοπισμός των αυθεντικών συνταγών, η ένταξη ιταλικών οίνων ποιότητας στη wine list, είναι οι πρακτικές που επιβεβαιώνουν την τήρηση των κανόνων της πιστοποίησης. Η πιστοποίηση ορίζεται από το Ιταλικό κράτος και ελέγχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα στην Ελλάδα.

Εκπαίδευση για πιστοποίηση και σεμινάριο για την Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ, οι εργαζόμενοι και οι υπεύθυνοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και επιχειρήσεων διαχείρισης τροφίμων όπως κρεοπωλεία, μπακάλικα, markets, αποθήκες προμηθειών μονάδων εστίασης, οφείλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο του ΕΦΕΤ. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε εγκεκριμένο ΚΕΚ από την ομάδα μας, η οποία είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. Η πιστοποίηση δεν είναι αναγκαστική αλλά η αγορά, πελάτες και τουριστικοί πράκτορες ζητάνε ακόμη περισσότερο από τις επιχειρήσεις να είναι συμμορφωμένες στις απαιτήσεις της υγιεινής και ασφάλειας.

Πιστοποίηση HACCP & ISO 22000

Οι σύγχρονες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις επιθυμούν την αναγνώριση της προσπάθειας τους για να προσφέρουν πρωτίστως ασφαλή προϊόντα για τον άνθρωπο. Οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις πλεονεκτούν έναντι των μη πιστοποιημένων στην εικόνα του καταστήματος αλλά και στην εγγυημένη διαχείριση των προϊόντων. H τήρηση των κανόνων πρέπει να φαίνονται και να επιβεβαιώνονται ως διαδικασίες μέσω πιστοποίησης.